Behance Daily
Дизайн
Подписаться

spiritsMedia

https://www.behance.net/gallery/90903675/spirits

Другие статьи канала Behance Daily

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
OESU®1 Oskar Podolski Exhibition1 x Lunapark

MediaZapraszamy do obejrzenia case study z wystawy, której wernisa? mia? miejsce
15.
09.
2017. Tego dnia ca?kowicie otworzyli?my drzwi naszego studio i specjalnie zaaran?owali?my jego przestrze?. To jedna z wielu inicjatyw i wystaw które organizujemy aby jeszcze lepiej zintegrowa? ?rodowisko reklamowe i aby nazwa Lunapark kojarzy?a si? z czym? wi?cej ni? tylko postprodukcja. Bran?a reklamowa funkcjonuje na styku ró?nych dziedzin
- nie tylko marketingu i komunikacji lecz tak?e sztuk wizualnych. Im bardziej w tworzeniu "j?zyka" marek anga?ujemy artystów tym wi?cej jako?ci i warto?ci wnosimy do ?wiata który nas otacza. Dlatego zale?y nam na promowaniu artystów i ich talentów które mog? by? wykorzystywane w naszej codziennej pracy. Od lat Lunapark organizuje wystawy ich prac. Ka?dy taki event ma te? na celu integrowanie bran?y reklamowej i pokazywanie jak wa?ne jest czerpanie z czego? wi?cej ni? stock. Oskar Podolski to artysta multidyscyplinarny. Malarz, typograf, designer, projektant, filmowi

https://www.behance.net/gallery/74875305/OESU1-Oskar-Podolski-Exhibition1-x-Lunapark

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
OESU®1 Oskar Podolski Exhibition1 x Lunapark

MediaZapraszamy do obejrzenia case study z wystawy, której wernisa? mia? miejsce
15.
09.
2017. Tego dnia ca?kowicie otworzyli?my drzwi naszego studio i specjalnie zaaran?owali?my jego przestrze?. To jedna z wielu inicjatyw i wystaw które organizujemy aby jeszcze lepiej zintegrowa? ?rodowisko reklamowe i aby nazwa Lunapark kojarzy?a si? z czym? wi?cej ni? tylko postprodukcja. Bran?a reklamowa funkcjonuje na styku ró?nych dziedzin
- nie tylko marketingu i komunikacji lecz tak?e sztuk wizualnych. Im bardziej w tworzeniu "j?zyka" marek anga?ujemy artystów tym wi?cej jako?ci i warto?ci wnosimy do ?wiata który nas otacza. Dlatego zale?y nam na promowaniu artystów i ich talentów które mog? by? wykorzystywane w naszej codziennej pracy. Od lat Lunapark organizuje wystawy ich prac. Ka?dy taki event ma te? na celu integrowanie bran?y reklamowej i pokazywanie jak wa?ne jest czerpanie z czego? wi?cej ni? stock. Oskar Podolski to artysta multidyscyplinarny. Malarz, typograf, designer, projektant, filmowi

https://www.behance.net/gallery/74875305/OESU1-Oskar-Podolski-Exhibition1-x-Lunapark

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
Profi RebrandMedia

https://www.behance.net/gallery/90754201/Profi-Rebrand

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
Stupid Fable.

5 digital paintings.Media Five digital paintings on a journey through Bulgaria.https://www.behance.net/gallery/90851907/Stupid-Fable-5-digital-paintings

Behance Daily
Дизайн
Подписаться

Festival Clásicos en Alcalá 2019MediaClásicos en Alcalá is one of the biggest classical theatre festivals in Spain. Based in Alcalá de Henares, hosts various spectacles of different artistic disciplines such as theatre, music, dance, and poetry for a month. https://www.behance.net/gallery/84485981/Festival-Clasicos-en-Alcala-2019

Behance Daily
Дизайн
Подписаться

Winter Stories From TunisMediaWinter Stories From Tunishttps://www.behance.net/gallery/90857897/Winter-Stories-From-Tunis

Behance Daily
Дизайн
Подписаться

Travel MontageMediaA collection of illustration and sketches capturing events, stories and memories inspired from my city, Bangalore and travel across india https://www.behance.net/gallery/90875837/Travel-Montage

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
Vino Pago de Aylés

MediaEl diseño de las etiquetas de vino de esta familia de vino hacen referencia a las tradiciones e historia que rodea a un pequeño territorio de viñas singulares. Un vino de pago que rinde tributo a las profesiones antiguas, a la belleza de trabajar con las manos y a la naturaleza que provee sus frutos.

https://www.behance.net/gallery/90898063/Vino-Pago-de-Ayls

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
NIKE KYRIE / FOOTLOCKERMedia

https://www.behance.net/gallery/90842879/NIKE-KYRIE-FOOTLOCKER

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
TornMediaI just keep destroying CDs.

This time I wanted to show the contrast between torn black matte surface and the new glossy rainbow layer. Personal project by Rus Khasanovhttps://www.behance.net/gallery/90733243/Torn

Behance Daily
Дизайн
Подписаться

New Decade is here!Media

https://www.behance.net/gallery/90794381/New-Decade-is-here

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
Acemaker movieworks brand experience designMedia

https://www.behance.net/gallery/90257131/Acemaker-movieworks-brand-experience-design

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
"I am" Pause Fest 2020Media

https://www.behance.net/gallery/90604035/I-am-Pause-Fest-2020

Behance Daily
Дизайн
Подписаться

Original work of landscapeMediaOriginal work of landscape.https://www.behance.net/gallery/80131497/Original-work-of-landscape

Behance Daily
Дизайн
Подписаться
PORTRAITS OF GLACIERS ?

Iceland &
NorwayMediaA series of aerial photographs taken between 2018 and 2019 in Norway and Iceland. The objective of this project was to capture the fragility and beauty of these glacial landscapes in a series of 15 black and white portraits. A portrait is always an interpretation and at the same time a bygone moment that is only preserved in the photograph itself and in my memory. Therefore photography is a very emotional and at the same time personal process for me. I have been attracted by glaciers and landscapes of ice for many years and have never fully understood the fascination or almost obsession with this subject. It always has a slightly melancholic and dramatic, but at the same time calming effect on me. Unfortunately, it is sometimes very easy to overlook and forget the causes behind the accelerating changes in these fragile and unique landscapes. https://www.behance.net/gallery/90677935/PORTRAITS-OF-GLACIERS-Iceland-Norway

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...